Margo Burm Astrologie & Coaching

Horoscoop

Je horoscoop (hora= uur) en (skopein = kijken) is een leerplan met de vrijheid dingen in je karakter te ontdekken. Een geboortehoroscoop is geen onontkoombaar noodlot maar een uitdaging die je kan helpen je mogelijkheden te benutten.

Een horoscoop is een weergave van de verschillende hemellichamen, zoals die op het moment van je geboorte staan, deze hebben invloed op je karakterstructuur. Je geboortehoroscoop is een persoonlijke analyse van al je bekwaamheden, talenten, zwaktes, angsten en emoties.

Op grond van jouw gegevens wordt gekeken naar tekens, planeten, huizen en de onderlinge verbanden. Zo krijgen we inzicht in jouw persoonlijkheidsstructuur. Iedere planeet laat een stukje van jou zien. De planeet Venus staat voor liefde, harmonie, het vermogen tot geven en nemen, terwijl Mars een heel andere energie laat zien. Door al jouw planeetstanden mee te nemen, ontstaat er een beeld en kunnen de vragen die je hebt beantwoord worden.

Wanneer we nog een laagje dieper kijken, komen we bij de spirituele astrologie. Door dit stukje mee te nemen krijg je inzicht over jouw doel in dit leven, over jouw zielsopdracht. Wat is jouw pad? Wat kan je hierbij helpen en wat belemmert je?