Margo Burm Astrologie & Coaching

Astrologie

Wanneer je weet dat elke horoscoop een uniek plaatje is, weet je ook dat ieder mens uniek is.

Met al je positieve en minder leuke eigenschappen mag je er zijn en jezelf accepteren. En wanneer je dat lukt, zul je steeds meer vrijheid ervaren in je leven, zowel innerlijk als uiterlijk.

We leven nu in het Watermantijdperk en voor mij betekent dit dat je op zoek mag gaan naar je authentieke kern en er ook naar mag leven. Waterman staat symbool voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, dus ondanks je eigen uniciteit is het ook de bedoeling dat we het leven gezamenlijk vorm gaan geven. Respect voor alles, in welke vorm dan ook. De samenhang zien tussen alles wat er leeft en daarin je eigen unieke pad kiezen.